Nieuwsbrief juli 2015

UGoGreen Nieuwsbrief juli 2015: 10 gezinnen hebben nu (regen)water aan huis!

Vis vijver

Het lijkt wel of de zon eindeloos veel energie geeft aan Reggie, want hij is weer een nieuw project gestart om Oegandezen te laten zien hoe het ook anders kan: een model-visvijver.

We hebben een 10-jarig samenwerkingsverband ondertekent met een Oegandese landeigenaar, en we mogen een stuk van zijn land gebruiken. Dat land ligt vlak naast een moeras dat voldoende water kan aanleveren om de vijver te vullen.

Die vijver moet nog wel uitgegraven worden, en dat gebeurt met pure mankracht. Machines zijn hier zeer schaars en slecht onderhouden en vooral heel erg duur. Mankracht is goedkoper en nog beter: 30 mannen tegelijk verdienen een goede cent gedurende een maand graven dankzij UGoGreen.

Het is zwaar werk en Reggie ziet bijna zo bruin als een Oegandees!

fotos

WASH project beeindigd

Met kerstmis vorig jaar hebben we jullie financiele hulp gevraagd om ons WASH programma te ondersteunen.

WASH staat voor “water, sanitation and hygiene.” Het minimumpakket van sanitaire eisen, zoals aangegeven door de World Health Organisation (WHO) zijn:

  • Tippy tap
  • Droogrek
  • Latrine
  • Vuilnis put
  • Keuken met verbeterde brandstofbesparende stoof

Deze eisen zijn ook in de District plattelandsontwikkeling-plannen van Uganda benoemd. Na enkele vergaderingen met het Districtshoofd hebben we van hen een gestandaardiseerde vragenlijst ontvangen die zij ook gebruiken bij het in kaart brengen en implementeren van sanitaire gereedschappen.

In December 2014 zijn we begonnen met 116 huishoudens te ondervragen met behulp van deze vragenlijst over de aanwezige (of afwezige) sanitaire eisen. Hierop gebaseerd wisten we dan wat er ontbrak en waar aan gewerkt moest worden

In januari hebben we jullie gemobiliseerd om geld te geven en een budget op te maken. Vanaf februari is onze maatschappelijke werkster Caroline terug naar de dorpen gegaan om mensen te mobilizeren en aan te porren om de benodigde materialen bijeen te zoeken en ook ineen te steken.

 

Daar is ze het grootste deel van feb en maart mee bezig geweest.

In mei zijn we begonnen met het evalueren. We zijn in elk huishouden 1x per maand langs geweest, 3 maanden achtereen en hebben gekeken of ze alle tools gemaakt hebben, goed onderhouden en ook effectief gebruiken. Tussendoor hebben een motivatie feestje gehouden en ze verteld dat er prijzen te winnen zijn als ze goed hun best doen.

Begin juli hebben we alle data verwerkt, watertanks, zeep en wasteiltjes gekocht en 2 feestjes vast gelegd (1 per dorp).

In elk dorp hebben de 5 beste performers een watertank gekregen (respectievelijk 1000, 500 en 3x 300 liter), de volgende 5 een wasteiltje en iedereen 1kg zeep en frisdrank (dat laatste liefdadig geschonken door Plot 99 Coffeehouse & Lounge).

De winnaars hebben zelf ook iets bijgedragen door zelf een verhoogje te voorzien om de tank op te zetten, alsook een pijp van de dakgoot naar de tank. Dit in de hoop dat ze dan echt het gevoel hebben dat de tank en de dakgoot van hen is en ze er goed zorg voor zullen dragen.

Uiteraard hebben we het budget overschreden (voorzien: EUR 1.000), zo gaat dat dikwijls heb ik van horen zeggen en nu ook zelf mee gemaakt. Want je moet natuurlijk ook een kraantje in zo’n grote tank zetten, en als je dakgoten geeft moet er ook een plank aan het dak vastzitten waar die dakgoot op vast gemaakt kan worden. Daar zijn dan ook weer nagels voor nodig.

We hebben van de kerstactie EUR 740 ontvangen, en de rest hebben we bijgelegd van eerdere schenkingen die we ontvangen hadden.

Plot 99 heeft ook bijna alle project transport kosten op zich genomen (Caroline die 6 maand heen en weer gegaan is, wat maandelijks toch wel bijna 100 euro kost).

Maar we kunnen van een geslaagd project spreken! Enkele cijfers:

Begin (december 2014)   Eind (juli 2015)   Verschil
116 Huishoudens ondervraagd 112 Huishoudens mee gewerkt aan het project 4 afgehaakt
96 Latrines reeds aanwezig 104 Latrines in gebruik 2 gebouwd, 6 hersteld
53 Brandstofbesparende stoven reeds aanwezig 56 Stoven aanwezig 3 gebouwd
48 Afval putten reeds aanwezig 64 Afval putten aanwezig 16 gebouwd
34 Droogrekken reeds aanwezig 93 Droogrekken aanwezig 59 gebouwd
0 Tippy taps aanwezig 21 Tippy taps aanwezig 21 gebouwd

 

Zeker 50% van alle huishoudens hebben zich sterk verbeterd tijdens dit project, waardoor ze minder kans lopen om ziek te worden, waardoor ze meer aanwezig zijn op school of meer energie hebben om op hun land te werken. Daardoor zijn we een stapje dichter bij het verwezenlijken van onze visie: verbeterde levensomstandigheden voor rurale gezinnen.

Hoera voor onszelf en hoera voor jullie allemaal, want dankzij jullie support (moreel en financieel) is de wereld weer een stukje beter!